S. Y. Müslümovun Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri təyin edilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 dekabr 2002-ci il, № 290) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 2002-ci il, № 12, maddə 720)

Relizin Tarixi: 17.12.2002

S. Y. Müslümovun Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri təyin edilməsi haqqında

S. Y. Müslümovun Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Səlim Yanvar oğlu Müslümov Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri təyin edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 17 dekabr 2002-ci il

№ 825

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 dekabr 2002-ci il, № 290) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 2002-ci il, № 12, maddə 720) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC