S. Y. Müslümovun Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri təyin edilməsi haqqında


Опубликовано в газете «Азербайджан» от 18 декабря 2002 г., № 290

Relizin Tarixi: 17.12.2002

О назначении С.Я. Муслимова председателем Государственного фонда социальной защиты Азербайджанской Республики

Указ Президента Азербайджанской Республики

О назначении С.Я. Муслимова председателем Государственного фонда социальной защиты Азербайджанской Республики

Назначить Салима Январ оглу Муслимова председателем Государственного фонда социальной защиты Азербайджанской Республики.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 17 декабря 2002 года.

№ 825

Опубликовано в газете «Азербайджан» от 18 декабря 2002 г., № 290 («LegalActs»).

© LegalActs
Неофициальный перевод