«Azərbaycan Respublikasının «Özəl sektorun inkişafı üzrə İslam Korporasiyasının yaradılması haqqında Saziş»ə qoşulması barədə» Azərbaycan Respublikası Qanununun icra olunmasını təmin edən tədbirlər barədə


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin