A. Ş. Mehdiyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının sədri təyin edilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (6 oktyabr 2002-ci il, № 231) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 2002-ci il, № 10, maddə 588)

Relizin Tarixi: 05.10.2002

A. Ş. Mehdiyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının sədri təyin edilməsi haqqında

A. Ş. Mehdiyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının sədri təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Arif Şəfaət oğlu Mehdiyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının sədri təyin edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 5 oktyabr 2002-ci il

№ 792

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (6 oktyabr 2002-ci il, № 231) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 2002-ci il, № 10, maddə 588) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC