A. Ş. Mehdiyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının sədri təyin edilməsi haqqında


Опубликован в газете «Азербайджан» (06 октбяря 2002 г., № 231)

Relizin Tarixi: 05.10.2002

О назначении А.Ш. Мехтиева председателем Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики

Указ Президента Азербайджанской Республики

О назначении А.Ш. Мехтиева председателем Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики

Назначить Арифа Шафаят оглу Мехтиева председателем Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 5 октября 2002 года

№ 792

Опубликован в газете «Азербайджан» (06 октбяря 2002 г., № 231) («LegalActs»).

© LegalActs
Неофициальный перевод