A. Ş. Mehdiyevin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının sədri təyin edilməsi haqqında


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin