2002-ci il mayın 14-də Bakı şəhərində imzalanmış «Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında təmənnasız hərbi yardım haqqında Müqavilə»nin təsdiq edilməsi barədə


Relizin Tarixi: 24.08.2002

Об утверждении подписанного 14 мая 2002 года в городе Баку «Договора о безвозмездной военной помощи между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики»

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

Об утверждении подписанного 14 мая 2002 года в городе Баку «Договора о безвозмездной военной помощи между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики»

1. Утвердить подписанный 14 мая 2002 года в городе Баку «Договор о безвозмездной военной помощи между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики».

2. Поручить Кабинету министров Азербайджанской Республики принять необходимые меры для осуществления документа, указанного в пункте 1 настоящего Распоряжения.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 24 августа 2002 года.

№ 1027.

© LegalActs
Неофициальный перевод