T. İ. Sinyavskayaya «Azərbaycan Respublikasının xalq artisti» fəxri adının verilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (11 sentyabr 2002-ci il, № 209) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 sentyabr 2002-ci il, № 9, maddə 557)

Relizin Tarixi: 10.09.2002

T. İ. Sinyavskayaya «Azərbaycan Respublikasının xalq artisti» fəxri adının verilməsi haqqında

T. İ. Sinyavskayaya «Azərbaycan Respublikasının xalq artisti» fəxri adının verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycanda opera sənətinin inkişafında və Azərbaycan-Rusiya mədəni əlaqələrinin möhkəmləndirilməsindəki xidmətlərinə görə Tamara İlyiniçna Sinyavskayaya «Azərbaycan Respublikasının xalq artisti» fəxri adı verilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 10 sentyabr 2002-ci il.

№ 784.

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (11 sentyabr 2002-ci il, № 209) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 sentyabr 2002-ci il, № 9, maddə 557) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC