Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 11 aprel tarixli 65 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Kənd Təsərrüfatında Özəl Bölmənin İnkişafına Yardım Agentliyi haqqında Əsasnamə»yə əlavələr edilməsi barədə


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 iyul 2002-ci il, № 7, maddə 452).

Relizin Tarixi: 18.07.2002

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 11 aprel tarixli 65 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Kənd Təsərrüfatında Özəl Bölmənin İnkişafına Yardım Agentliyi haqqında Əsasnamə»yə əlavələr edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 11 aprel tarixli 65 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Kənd Təsərrüfatında Özəl Bölmənin İnkişafına Yardım Agentliyi haqqında Əsasnamə»yə əlavələr edilməsi barədə

Qərar № 114

Bakı şəhəri, 18 iyul 2002-ci il

Dövlət zəmanəti əsasında cəlb edilmiş kreditlərin idarə olunmasında nəzarətin gücləndirilməsi, vəsaitlərin qənaətlə və təyinatı üzrə xərclənməsi, habelə vaxtında qaytarılmasına görə məsuliyyətin artırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

I. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 11 aprel tarixli 65 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Kənd Təsərrüfatında Özəl Bölmənin İnkişafına Yardım Agentliyi haqqında Əsasnamə»yə aşağıdakı əlavələr edilsin:

1. II bölmənin 2.1-ci bəndinə aşağıdakı məzmunda 9, 10, 11 və 12-ci abzaslar əlavə edilsin:

    • «layihələrin tətbiqinə ona verilən səlahiyyətlər daxilində bağlanmış «Kredit Sazişi»ndən irəli gələn vəzifələri icra edir;
    • layihə üzrə həyata keçirilən işlərin monitorinqini təşkil edir;
    • tətbiq olunan layihələr çərçivəsində xaricdən cəlb edilmiş kredit vəsaitlərinin istifadəsi üzrə bütün prosedurlar barədə (audit, tender, malların alqı-satqısı, kontraktlar və s.) ödənişlər həyata keçirilməzdən əvvəl xarici dövlət borcunun idarə edilməsini həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə məlumat verir;
    • layihələrin tətbiqi ilə əlaqədar malların tədarükü və xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı keçirilən tenderlərdə Azərbaycan Respublikası Maliyyə və İqtisadi İnkişaf nazirliklərinin nümayəndələrinin iştirakını təmin edir.»;

2. III bölmənin 3.2-ci bəndinə aşağıdakı məzmunda 11–ci abzas əlavə edilsin:

    • «layihələr üzrə maliyyə vəsaitlərinin nəzərdə tutulan məqsədlərə səmərəli istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.».

II. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

A. RASİ-ZADƏ

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 iyul 2002-ci il, № 7, maddə 452) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC