Türkiyə Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının rəisi ordu generalı Hüseyin Kıvrıkoğlunun «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (22 iyun 2002-ci il, № 140) «Azərbaycan Respublikası Qanunvericilik Toplusunda» dərc edilmişdir (30 iyun 2002-ci il, № 6, maddə 335).

Relizin Tarixi: 21.06.2002

Türkiyə Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının rəisi ordu generalı Hüseyin Kıvrıkoğlunun «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Türkiyə Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının rəisi ordu generalı Hüseyin Kıvrıkoğlunun «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dostluq və strateji əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafında göstərdiyi böyük xidmətlərə görə Türkiyə Cümhuriyyətinin Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının rəisi ordu generalı Hüseyin Kıvrıkoğlu «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 21 iyun 2002-ci il

№ 721

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (22 iyun 2002-ci il, № 140) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikası Qanunvericilik Toplusunda» dərc edilmişdir (30 iyun 2002-ci il, № 6, maddə 335) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC