Türkiyə Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının rəisi ordu generalı Hüseyin Kıvrıkoğlunun «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


Опубликован в газете «Азербайджан» (22 июня 2002 года, № 140) Опубликован в «Сборнике законодательства Азербайджанской Республики» (30 июня 2002 года, № 6, статья 335)

Relizin Tarixi: 21.06.2002

О награждении начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генерала армии Гусейна Кыврыкоглу орденом «Слава»

Указ Президента Азербайджанской Республики

О награждении начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики генерала армии Гусейна Кыврыкоглы орденом «Слава»

За выдающиеся заслуги в развитии дружеских связей и стратегического сотрудничества между Турцией и Азербайджаном наградить начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Турецкой Республики генерала армии Гусейна Кыврыкоглы орденом «Слава».

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 21 июня 2002 года

№ 721

Опубликован в газете «Азербайджан» (22 июня 2002 года, № 140) («LegalActs»).

Опубликован в «Сборнике законодательства Азербайджанской Республики» (30 июня 2002 года, № 6, статья 335) («LegalActs»).

© LegalActs
Неофициальный перевод