Avropa İttifaqı Komissiyasının Texniki Yardım Proqramı üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Koordinatoru haqqında


Relizin Tarixi: 31.10.2005

О Национальном координаторе Азербайджанской Республики по программе технической помощи Комиссии Европейского Союза

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

О Национальном координаторе Азербайджанской Республики по программе технической помощи Комиссии Европейского Союза

1. Назначить министра экономического развития Азербайджанской Республики Гейдара Айдын оглу Бабаева национальным координатором Азербайджанской Республики по Программе технической помощи Комиссии Европейского Союза.

2. Распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 5 сентября 1998 года № 892 считать утратившим силу.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 10 июня 2002 года

№ 940

С поправками согласно Распоряжению от 31 октября 2005 года № 1080 («LegalActs» LLC).

© LegalActs
Неофициальный перевод