«Yanğın təhlükəsizliyi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi barədə


Relizin Tarixi: 19.04.2002

«Yanğın təhlükəsizliyi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi barədə

«Yanğın təhlükəsizliyi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. «Yanğın təhlükəsizliyi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu 1997-ci il, № 5, maddə 415) 32-ci maddəsinin ikinci, üçüncü və dördüncü hissələri çıxarılsın.

II. Bu Qanun dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 19 aprel 2002-ci il.

№ 304-IIQD.

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (31 may 2002-ci il, № 122) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 may 2002-ci il, № 5, maddə 235) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC