«Yanğın təhlükəsizliyi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi barədə


Опубликован в газете «Азербайджан» (31 мая 2002 года, № 122).

Relizin Tarixi: 19.04.2002

О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О пожарной безопасности»

Закон Азербайджанской Республики

О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О пожарной безопасности»

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:

1. Из статьи 32 Закона Азербайджанской Республики «О пожарной безопасности» (Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики, 1997 год, № 5, статья 415) исключить части вторую, третью и четвертую.

II. Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 19 апреля 2002 года.

№ 304-IIQD.

Опубликован в газете «Азербайджан» (31 мая 2002 года, № 122).

© LegalActs
Неофициальный перевод