Azərbaycan Respublikası tərəfindən Slovakiya Respublikasının dövlət müstəqilliyinin tanınması barədə


Relizin Tarixi: 27.01.1993

Azərbaycan Respublikası tərəfindən Slovakiya Respublikasının dövlət müstəqilliyinin tanınması barədə

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi

Azərbaycan Respublikası tərəfindən
Slovakiya Respublikasının dövlət müstəqilliyinin
tanınması barədə

Qərar № 480

Bakı şəhəri, 27 yanvar 1993-cü il

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Çexiya və Slovakiya Federativ Respublikasının dövlət kimi mövcudluğunun dayandırılması haqqında Çexiya və Slovakiya Federativ Respublikasının Federal Məclisi tərəfindən 1992-ci il noyabrın 25-də qəbul edilmiş qanunu və bu qanuna uyğun olaraq 1992-ci il dekabrın 31-də Çexiya və Slovakiya Federativ Respublikasının bir dövlət kimi süqut etməsini və Slovakiya Respublikasının yaranmasını nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının sülhsevər xarici siyasət yeritməsini əsas götürərək qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Slovakiya Respublikasının dövlət müstəqilliyini tanıyır, onu dünya birliyinin bərabər hüquqlu üzvü kimi qəbul edir və onunla diplomatik, siyasi, ticarət-iqtisadi, elmi-texniki, mədəni və humanitar əməkdaşlıq etməyə hazır olduğunu bildirir.

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri

İ. QƏMBƏROV.

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (29 yanvr 1993-cü il, № 18) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı»nda dərc olunmuşdur (1993-cü il, № 2 (879), maddə 57) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC