Azərbaycan Respublikasının bayramları haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (10 noyabr 1992-ci il, № 34) «Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı»nda dərc edilmişdir (1992-ci il, № 20, maddə 885)

Relizin Tarixi: 29.05.1998

Azərbaycan Respublikasının bayramları haqqında

Azərbaycan Respublikasının bayramları haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

1. Aşağıdakı günlər müəssisələrdə, idarələrdə, təşkilatlarda qeyri-iş günü olmaqla Azərbaycan Respublikasının bayramları hesab edilsin:

  • 1 yanvar — Yeni il;
  • 8 mart — Qadınlar günü;
  • Novruz bayramı — iki gün;
  • 28 may — Respublika günü;
  • 26 iyun — Silahlı Qüvvələr günü;
  • 18 oktyabr — Dövlət müstəqilliyi günü;
  • 17 noyabr — Milli dirçəliş günü;
  • 31 dekabr — Dünya azərbaycanlılarının həmrə’yliyi günü;
  • Qurban bayramı;
  • Ramazan bayramı.

2. Bu Qanunun qəbul edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Əmək Qanunları Məcəlləsinə müvafiq dəyişikliklər və əlavələr edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Əbülfəz ELÇİBƏY

Bakı şəhəri, 27 oktyabr 1992-ci il

№ 354

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (10 noyabr 1992-ci il, № 34) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı»nda dərc edilmişdir (1992-ci il, № 20, maddə 885) («LegalActs» LLC).

29 may 1998-ci il tarixli, 501-IQD nömrəli Qanuna əsasən dəyişikliklərlə («LegalActs» LLC).

5 oktyabr 2001-ci il tarixli, 189-IIQ nömrəli Qanuna əsasən qüvvədən düşmüşdür ( «LegalActs» LLC).


© LegalActs LLC