Azərbaycan Respublikasında lizinq fəaliyyətinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə


Reliz seçilməmişdir, əvvəlcə relizi seçin