V.M.Quliyevin Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri təyin edilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (9 noyabr 2003-cü il, № 260) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 noyabr 2003-cü il, № 11, maddə 648)

Relizin Tarixi: 08.11.2003

V.M.Quliyevin Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri təyin edilməsi haqqında

V.M.Quliyevin Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Vilayət Muxtar oğlu Quliyev Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri təyin edilsin.

2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İlham ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 8 noyabr 2003-cü il

№ 14

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (9 noyabr 2003-cü il, № 260) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 noyabr 2003-cü il, № 11, maddə 648) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC