V.M.Quliyevin Azərbaycan Respublikasının xarici işlər naziri təyin edilməsi haqqında


Опубликовано в газете «Азербайджан» (9 ноября 2003 г., № 260)

Relizin Tarixi: 08.11.2003

О назначении В.М.Гулиева министром иностранных дел Азербайджанской Республики

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики

О назначении В.М.Гулиева министром иностранных дел Азербайджанской Республики

Руководствуясь пунктом 5 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Назначить Вилаята Мухтар оглу Гулиева министром иностранных дел Азербайджанской Республики.

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Президент Азербайджанской Республики

Ильхам АЛИЕВ

город Баку, 8 ноября 2003 года

№ 14

Опубликовано в газете «Азербайджан» (9 ноября 2003 г., № 260) («LegalActs»)

© LegalActs
Неофициальный перевод