Поиск

        

   

  • Расширенный поиск

1—10 из 58
Сортировать по:
О внесении изменения в указы Президента Азербайджанской Республики от 21 апреля 1997 года № 575 «О Положении «О внештатном (почетном) консуле Азербайджанской Республики», 23 декабря 2000 года № 432 «О дополнительных мерах, связанных с исполнением Закона Азербайджанской Республики «О приватизации государственного имущества», 27 сентября 2003 года № 926 «О некоторых мерах по обеспечению исполнения Указа Президента Азербайджанской Республики от 25 августа 2000 года № 386 «О применении Закона Азербайджанской Республики «Об утверждении, вступлении в силу Гражданского кодекса Азербайджанской Республики и связанных с этим вопросах правового регулирования» и Распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 16 мая 2011 года № 1504 «Об утверждении Государственной программы «Развитие рынка ценных бумаг в Азербайджанской Республике в 2011-2020 годах»
        Количество просмотров: 0
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında» Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi haqqında» 2010-cu il 24 may tarixli 271 nömrəli, «Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bəzi fərmanlarına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə» 2010-cu il 22 iyun tarixli 283 nömrəli, «Daşınmaz dövlət əmlakı obyektlərinin müsabiqə əsasında icarəyə verilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2010-cu il 22 iyun tarixli 284 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrının tərtib edilməsi və aparılması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2010-cu il 27 iyul tarixli 308 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri və «Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 116 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə» 2015-ci il 4 may tarixli 516 nömrəli və «Torpaq sahəsinin planı və ölçüsü»nün təsvirinin təsdiq edilməsi barədə» 2015-ci il 17 iyun tarixli 553 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
        Количество просмотров: 0