Поиск

        

   

  • Расширенный поиск

1—10 из 72
Сортировать по:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Əmək qanunvericiliyinin və «Məşğulluq haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun pozulmasına görə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən tətbiq edilən cərimələrdən toplanan və həmin orqanın hesabına köçürülən vəsaitdən istifadə Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə» 2015-ci il 12 iyun tarixli 224 nömrəli, «Dövlət rüsumu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş xidmətlərə və hüquqi hərəkətlərə görə ödənilən dövlət rüsumunun həmin xidmətləri və hüquqi hərəkətləri həyata keçirən və ya təşkil edən dövlət orqanlarının Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin, habelə dövlət notariat ofislərinin xəzinə hesabına köçürülməsi, istifadə edilməsi, uçota alınması və hesabatın təqdim edilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2016-cı il 16 noyabr tarixli 462 nömrəli, «Dövlət rüsumu haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun 4.1-2-ci maddəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən göstərilən xidmətlərə (hüquqi hərəkətlərə) görə «Dövlət rüsumu haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən ödənilən dövlət rüsumlarından toplanan və həmin orqanın hesabına köçürülən ..vəsaitdən istifadə Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2019-cu il 18 aprel tarixli 181 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Количество просмотров: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Ünvan Reyestri İnformasiya Sistemi ilə inteqrasiya olunacaq digər dövlət orqanlarının informasiya sistemlərinin dairəsi»nin təsdiq edilməsi barədə» 2012-ci il 24 dekabr tarixli 318 nömrəli, «Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2013-cü il 14 oktyabr tarixli 305 nömrəli, «Elektron hökumət» portalına qoşulmalı olan informasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının Siyahısı»nın və «İnformasiya sistemlərinin və ehtiyatlarının, elektron xidmətlərin «Elektron hökumət» portalına qoşulması üçün Texniki Tələblər»in təsdiq edilməsi haqqında» 2014-cü il 1 may tarixli 118 nömrəli, «Nəzarət markasının forması, uçotu, istifadəsi və verilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2014-cü il 9 iyun tarixli 191 nömrəli və «Tikintiyə icazədə nəzərdə tutulan əlavə şərtlərin siyahısı və onların tətbiqi halları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2014-cü il 11 sentyabr tarixli 304 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Количество просмотров: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Müfəssəl planların hazırlanması, razılaşdırılması və təsdiq olunması qaydaları, habelə həmin planların razılaşdırıldığı orqanların siyahısı»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2015-ci il 12 yanvar tarixli 5 nömrəli, «Müfəssəl plan olmadığı və ya onun müddəti bitdiyi hallarda tikintiyə icazə verilməsi və ya məlumatlandırma icraatı məqsədləri üçün tikinti layihələrinin onların həyata keçiriləcəkləri ərazinin planlaşdırılması sənədlərinə (baş planlara və (və ya) ümumi planlara), habelə müfəssəl planın hazırlanması zamanı nəzərə alınan tələblərə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2015-ci il 12 yanvar tarixli 6 nömrəli, «Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Təbiət Tarixi Muzeyinin Nizamnaməsinin və strukturunun təsdiq edilməsi haqqında» 2015-ci il 10 iyul tarixli 265 nömrəli və «Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində «Şahdağ Turizm Mərkəzi» Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin və Strukturunun təsdiq edilməsi barədə» 2015-ci il 18 dekabr tarixli 391 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi haqqında
        Количество просмотров: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2013-cü il 13 iyun tarixli 686-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə» 2014-cü il 9 iyun tarixli 187 nömrəli, «Dövlətin müdafiəsi və təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyətin həyata keçirilməsi məqsədi ilə ölçmələrin vəhdətinin təmin edilməsinin xüsusiyyətləri»nin təsdiq edilməsi haqqında» 2014-cü il 1 iyul tarixli 215 nömrəli, «Dövlət ilkin kəmiyyət vahidləri etalonlarının təsdiqi, saxlanılması, tutuşdurulması və tətbiqi, kəmiyyət vahidinin dövlət etalonundan ötürülməsi, kəmiyyət vahidləri etalonlarından istifadə qaydaları, kəmiyyət vahidi etalonlarına dair məcburi tələblər və bu tələblərə uyğunluğun qiymətləndirilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə» 2014-cü il 16 dekabr tarixli 392 nömrəli və «Ölçmə vasitələrinin yoxlanılması Qaydası və yoxlama nişanına dair Tələblər»in və «Yoxlama haqqında şəhadətnamənin forması»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2014-cü il 16 dekabr tarixli 394 nömrəli qərarlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Количество просмотров: 0