Поиск

        

   

  • Расширенный поиск

21—30 из 52
Сортировать по:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Sülh və müharibə dövrlərindəki fövqəladə hallarda Azərbaycan Respublikasında əhalinin köçürülməsi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə» 1993-cü il 6 avqust tarixli 438 nömrəli, «Ümumtəhsil internat məktəblərinin nümunəvi Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında» 1994-cü il 5 may tarixli 176 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında əlillərin problemləri üzrə kompleks proqramın həyata keçirilməsi haqqında» 1994-cü il 10 may tarixli 185 nömrəli, «Respublikanın tədris müəssisələrində ibtidai hərbi hazırlığın tədrisinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında» 1995-ci il 22 avqust tarixli 190 nömrəli, «Gənclərin ibtidai hərbi hazırlıq Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında» 1998-ci il 29 may tarixli 119 nömrəli, «Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə»nin təsdiq edilməsi barədə» 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli və «Mülki müdafiənin təmin edilməsi haqqında» 1998-ci il 25 sentyabr tarixli 193 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə
        Количество просмотров: 6
О внесении изменений в постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики «Об утверждении «Перечня товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государством» от 28 сентября 2005 года № 178, «Об утверждении «Списка производств, профессий, должностей и показателей, дающих право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях» от 23 января 2007 года № 12, «Об утверждении «Порядка выплаты работнику органов юстиции и членам его семьи денежных средств на переезд к новому месту службы и разовой компенсации» и установлении надбавок работникам органов юстиции за ученую степень» от 6 февраля 2007 года № 23, «Об утверждении «Порядка выдачи справки лицам, не окончившим какую-либо из ступеней и уровней образования по различным причинам» от 21 января 2010 года № 12, «Об утверждении «Образцов государственных документов об образовании и правил их выдачи» от 29 апреля 2010 года, «Об утверждении «Образцов государственных документов об образовании и правил их выдачи» от 29 апреля 2010 года № 82 и «Об утверждении «Срока выполнения образовательных программ (курикулумов)» от 4 июня 2010 года № 104
        Количество просмотров: 1
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Formal təhsilin təşkili Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2010-cu il 6 avqust tarixli 147 nömrəli, «Əlavə təhsilin məzmunu, təşkili və əlavə təhsilin hər hansı istiqaməti üzrə təhsil almış şəxslərə müvafiq sənədin verilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2010-cu il 6 sentyabr tarixli 163 nömrəli, «Təhsil müəssisələrinin pedaqoji işçilərinin (dövlət ümumi təhsil və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində çalışan, bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış müəllimlər istisna olmaqla) dərs yükü normalarının müəyyən edilməsi haqqında» 2010-cu il 24 noyabr tarixli 215 nömrəli, «Təhsil müəssisəsində təhsilalanlara pulsuz tibbi xidmətin göstərilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2010-cu il 25 noyabr tarixli 217 nömrəli, «Prokurorluq işçisinin və onun ailə üzvlərinin yeni qulluq keçmə yerinə köçməsi pulunun və birdəfəlik kompensasiyanın ödənilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2011-ci il 11 fevral tarixli 29 nömrəli, «İnsan alverinə şərait yaradan sosial problemlərin aradan qaldırılması üzrə Proqram»ın təsdiq edilməsi barədə» 2011-ci il 20 may tarixli 81 nömrəli və «Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2011-ci il 15 iyul tarixli 118 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi barədə
        Количество просмотров: 0
О внесении изменений в постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики «Об утверждении «Классификатора специальностей по начальному профессионально-специальному образованию» от 31 октября 2011 года № 178, Об утверждении «Правил оказания центральными органами исполнительной власти и созданными Президентом Азербайджанской Республики юридическими лицами публичного права электронных услуг по конкретным сферам» и «Перечня видов электронных услуг» от 24 ноября 2011 года № 191, «Об утверждении нормативов материально-технической базы и инфраструктуры образования учебного учреждения» от 23 апреля 2012 года № 87, «Об утверждении «Единых норм строительства, материально-технического снабжения учебных заведений, общих санитарно-гигиенических требований и нормативов обеспечения ученическими местами» от 3 августа 2012 года № 171 и «Об утверждении «Правил переезда работника миграционных органов и его семьи на новое место службы, а также выплаты ему стоимости перевозки имущества и единовременной компенсации» и «Порядка определения суммы денежной компенсации и её выплаты для аренды квартиры работникам миграционных органов и членам их семьи, не имеющих место жительства в связи со сменой места службы» от 12 мая 2014 года № 140
        Количество просмотров: 0
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Çağırışaqədər yaş həddində olan vətəndaşların və çağırışçıların fiziki hazırlığı proqramları»nın və «Çağırışaqədər yaş həddində olan vətəndaşların və çağırışçıların fiziki hazırlığının təmin edilməsinə yönəlmiş idman növlərinin Siyahısı»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2014-cü il 24 oktyabr tarixli 354 nömrəli, «Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında təhsil alması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2015-ci il 1 may tarixli 125 nömrəli, «Azərbaycan Ordusu və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq yaradılmış başqa silahlı birləşmələr üçün vətəndaşların xüsusi hərbi ixtisaslar üzrə hazırlığının təşkil edilməsi və keçirilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2015-ci il 20 oktyabr tarixli 333 nömrəli, «Doktorantlara, ali təhsil, orta ixtisas və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin, həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsinin tələbələrinə və şagirdlərinə təqaüdlərin təyin olunması və ödənilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2016-cı il 5 fevral tarixli 38 nömrəli, «Əmək miqrasiyası kvotasının müəyyən edilməsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi barədə» 2016-cı il 14 mart tarixli 124 nömrəli, «Yaşayış məntəqələrinin yaşıllıqla təmin edilməsi Normaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2018-ci il 5 yanvar tarixli 1 nömrəli, «Bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsi aparılmış dövlət ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində idarəetmə, təhsil və təlim fəaliyyəti ilə məşğul olan işçilərin aylıq vəzifə maaşları sxeminin və məbləğlərinin təsdiq edilməsi haqqında» 2018-ci il 1 fevral tarixli 26 nömrəli və «Azərbaycan Respublikasının ömürboyu təhsil üzrə Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsi»nin təsdiq edilməsi barədə» 2018-ci il 18 iyul tarixli 311 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında
        Количество просмотров: 0