Поиск

        

   

  • Расширенный поиск

41—50 из 19443
Сортировать по:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin «Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 28 oktyabr tarixli 138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin Əsasnaməsi»ndə dəyişiklik edilməsi və cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində bəzi tədbirlər haqqında» 2018-ci il 8 oktyabr tarixli 299 nömrəli, «Özəlləşdiriləcək dövlət əmlakının (müəssisələrinin) 2019-cu il 1 mart tarixinə mövcud olan əmlak və torpaq vergiləri üzrə borclarının tənzimlənməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 5 mart tarixli 1527-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə» 2019-cu il 1 aprel tarixli 601 nömrəli, «Xüsusi rabitə ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında» 2019-cu il 11 aprel tarixli 622 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin «Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi haqqında Əsasnamə»nin və «e-sosial» internet portalı haqqında Əsasnamə»nin təsdiq edilməsi barədə» 2019-cu il 15 aprel tarixli 634 nömrəli, «Şəhər və rayonlar üzrə vergi orqanlarının xətti ilə dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan daxilolmalardan büdcə ilinin sonuna artıq daxil olan vəsaitin müəyyən hissəsinin həmin şəhər və rayonların sərəncamında saxlanılması və istifadəsi Qaydası»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2019-cu il 3 iyun tarixli 719 nömrəli və «İdxal-ixrac əməliyyatları üzrə büdcə gəlirlərini təmin edən qurumların birgə nəzarətinin həyata keçirilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2019-cu il 11 iyun tarixli 734 nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi barədə
        Количество просмотров: 0
О внесении изменения в указы Президента Азербайджанской Республики от 12 апреля 2004 года № 48 «О применении Закона Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц», от 7 февраля 2005 года № 192 «О применении Закона Азербайджанской Республики «О бухгалтерском учете», от 27 мая 2005 года № 238 «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Азербайджанской Республики и признании Указа Президента Азербайджанской Республики от 17 декабря 1996 года № 521 утратившим силу в связи с исполнением Закона Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц», от 31 мая 2005 года № 242 «Об усилении антиинфляционных мер в Азербайджанской Республике» и от 9 августа 2005 года № 277 «О применении Закона Азербайджанской Республики «О телекоммуникациях»
        Количество просмотров: 0
О внесении изменения в указы Президента Азербайджанской Республики от 4 июня 2010 года № 275 «О применении Закона Азербайджанской Республики «О персональных данных», от 4 июня 2010 года № 276 «Об утверждении Положения о единой миграционной информационной системе Государственной Миграционной Службы Азербайджанской Республики», от 24 ноября 2010 года № 358 «О применении Закона Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2011 год», от 15 февраля 2011 года № 383 «Об утверждении «Положения о форме и порядке ведения единого информационного реестра проверок в сфере предпринимательства», от 15 сентября 2011 года № 499 «О применении Закона Азербайджанской Республики «Об утверждении Таможенного кодекса Азербайджанской Республики», от 15 сентября 2011 года № 500 «О применении Закона Азербайджанской Республики от 24 июня 2011 года № 165-IVQ «Об обязательном страховании» и от 19 декабря 2011 года № 546 «О применении Закона Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2012 год»
        Количество просмотров: 0
О внесении изменения в указы Президента Азербайджанской Республики от 23 марта 2005 года № 213 «О создании Закрытого акционерного общества «Азербайджанское телерадиовещание», от 3 июня 2005 года № 248 «Об утверждении «Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», от 7 июня 2005 года № 252 «О применении Закона Азербайджанской Республики «Об ипотеке», от 13 февраля 2006 года № 363 «Об утверждении «Типового Положения центральных органов исполнительной власти», от 2 августа 2006 года № 439 «О применении Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Азербайджанской Республики в связи с применением Закона Азербайджанской Республики «О государственном реестре недвижимого имущества», от 16 октября 2006 года № 469 «Об утверждении «Правил по направлению части конфискованного имущества на улучшение материально-технической базы правоохранительных и других органов», от 6 февраля 2007 года № 527 «О применении Закона Азербайджанской Республики «Об утверждении «Положения о ведении Государственного реестра территориальных единиц Азербайджанской Республики и выдаче им свидетельств», от 11 апреля 2007 года № 564 «Об утверждении «Правил составления и ведения официальных реестров движимого имущества» и от 6 сентября 2001 года № 576 «О применении Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений и дополнения в Закон Азербайджанской Республики «О приватизации жилищного фонда в Азербайджанской Республике»
        Количество просмотров: 0
О внесении изменения в указы Президента Азербайджанской Республики от 19 декабря 2018 года № 413 «О совершенствовании государственной поддержки сельского хозяйства и лизинговой деятельности в аграрной отрасли», от 20 декабря 2018 года № 418 «О ряде мер по обеспечению применения обязательного медицинского страхования в Азербайджанской Республике», от 28 декабря 2018 года № 448 «Об утверждении «Правил формирования и интеграции национальных пространственных данных», от 28 декабря 2018 года № 460 «О мерах по упрощению получения разрешения на строительство отдельных объектов строительства и разрешения на эксплуатацию объекта строительства», от 3 апреля 2019 года № 606 «О применении Закона Азербайджанской Республики от 29 марта 2019 года № 1545-VQD «О внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики «О государственном реестре недвижимого имущества» и от 10 апреля 2019 года № 617 «О внесении изменения в Указ Президента Азербайджанской Республики от 25 августа 2000 года № 386 «О применении Закона Азербайджанской Республики «Об утверждении, вступлении в силу Гражданского кодекса Азербайджанской Республики и связанных с этим вопросах правового регулирования»
        Количество просмотров: 0
О внесении изменения в распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 4 мая 2015 года № 1206 «Об организации деятельности Открытого акционерного общества «Азеришыг», от 26 ноября 2015 года № 1582 «О присоединении Азербайджанского института учителей к Азербайджанскому государственному педагогическому университету», от 2 марта 2016 года № 1843 «Об издании «Атласа чрезвычайных ситуаций Азербайджанской Республики», от 5 мая 2016 года № 2032 «О создании Открытого акционерного общества «Азерхалча», от 8 ноября 2016 года № 2425 «О создании Парка высоких технологий Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА)», от 22 декабря 2016 года № 2566 «О ликвидации Закрытого акционерного общества «Азербайджанский комплекс по производству стали», от 27 марта 2017 года № 2768 «О проведении мониторинга на посевных площадях зерновых под урожай 2017 года», от 19 июля 2017 года № 3120 «О мерах, связанных с сельскохозяйственным предприятием Управления делами Президента Азербайджанской Республики», от 12 сентября 2017 года № 3227 «О дополнительных мерах по развитию производства цитрусовых, чая и риса в Азербайджанской Республике» и от 9 февраля 2018 года № 3657 «Об утверждении «Государственной программы по развитию рисоводства в Азербайджанской Республике на 2018-2025 годы»
        Количество просмотров: 0
О внесении изменения в распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 16 октября 2007 года № 2440 «Об утверждении «Соглашения между Министерством налогов Азербайджанской Республики и Министерством финансов Республики Чехия о сотрудничестве в области деятельности налоговой администрации», подписанного 11 сентября 2007 года в городе Баку», от 25 октября 2007 года № 2458 «О мерах по обеспечению организации деятельности субъектов предпринимательской деятельности по принципу «Одного окна», от 5 августа 2008 года № 2964 «Об утверждении Соглашения «О сотрудничестве в области борьбы с международным терроризмом, организованной преступностью и другими преступлениями между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Польша», от 24 июня 2009 года № 341 «Об утверждении подписанного 27 апреля 2009 года в городе Баку «Меморандума о сотрудничестве в сфере деятельности налоговых органов между Министерством налогов Азербайджанской Республики и Налоговым и таможенным советом Эстонии», от 10 февраля 2010 года № 730 «Об утверждении подписанного 9 декабря 2009 года в городе Париже «Соглашения о техническом сотрудничестве между Министерством налогов Азербайджанской Республики и Главным управлением государственного финансирования Министерства государственного бюджета, бухгалтерии, службы и реформы Французской Республики», от 15 февраля 2011 года № 1331 «Об утверждении «Соглашения между Министерством налогов Азербайджанской Республики и Службой государственных доходов Латвийской Республики о взаимной административной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства и обмену информацией», подписанного 17 января 2011 года в городе Рига», от 31 мая 2017 года № 2940 «Об ускорении создания свободных экономических зон», от 20 апреля 2018 года № 6 «О мерах по усовершенствованию системы надзора за импортно-экспортными операциями в стране» и от 6 июня 2018 года № 183 «О ликвидации железнодорожной станции Эйбат, расположенной на территории Гарадагского района города Баку»
        Количество просмотров: 0
О внесении изменения в указы Президента Азербайджанской Республики от 6 июля 2012 года № 667 «О применении Закона Азербайджанской Республики «Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах содержания под стражей», от 13 декабря 2012 года № 760 «О применении Закона Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2013 год», от 29 декабря 2012 года № 802 «О применении Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики» от 21 декабря 2012 года № 509-IVQD», от 24 апреля 2013 года № 865 «Об утверждении «Примерного положения о промышленных парках», от 10 декабря 2013 года № 45 «Об обеспечении исполнения Закона Азербайджанской Республики «Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах содержания под стражей», от 19 декабря 2013 года № 55 «О применении Закона Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2014 год» и от 3 февраля 2014 года № 100 «О применении Закона Азербайджанской Республики от 27 декабря 2013 года № 875-IVQD «О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики»
        Количество просмотров: 0