Поиск

        

   

  • Расширенный поиск

1—10 из 7075
Сортировать по:
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat vasitələri, kənd təsərrüfatı texnikası və ehtiyat hissələrinin komisyon satışı qaydaları haqqında» 1995-ci il 14 mart tarixli 58 nömrəli, «Azərbaycan Respublikası ərazisində hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus traktor, özüyeriyən maşın və mexanizmlərin texniki vəziyyəti və istismarı üzərində dövlət nəzarəti haqqında» Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1996-cı il 16 sentyabr tarixli 121 nömrəli, «Karantin obyektlərinin yayılmasının qarşısını almaq üçün profilaktiki və ləğvedici tədbirlərin aparılması nəticəsində məhv edilən toxumlara və toxumluq əkinlərə çəkilən xərclərin dövlət tərəfindən kompensasiya edilməsinin qaydası haqqında» 1997-ci il 10 iyul tarixli 75 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında baytarlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında» 2006-cı il 7 mart tarixli 65 nömrəli, «Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına əkin sahəsinin becərilməsində istifadə etdiyi yanacaq və motor yağlarına, habelə buğda və çəltik əkininə görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına yardımların verilməsi Qaydaları»nın və «Aqrolizinq» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və digər hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçılarına mineral gübrələrin, biohumusun və pestisidlərin güzəştlə satılması Qaydaları»nın təsdiq edilməsi barədə» 2007-ci il 15 fevral tarixli 32 nömrəli, «İnzibati orqanların Təsnifatı»nın təsdiq edilməsi haqqında» 2007-ci il 28 avqust tarixli 136 nömrəli, «Azərbaycan Respublikasında damazlıqla bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında» 2008-ci il 19 avqust tarixli 190 nömrəli, «Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının toxum, gübrə və damazlıq heyvanları ilə təmin edilməsinə əlavə dəstək verilməsi ilə əlaqədar bəzi məsələlər barədə» 2008-ci il 22 sentyabr tarixli 226 nömrəli və «Dövlət orqanlarının aparatının (və ya onların fəaliyyətini təmin edən qurumların) və onun bölmələrinin adlarının təsdiq edilməsi barədə» 2008-ci il 19 dekabr tarixli 277 nömrəli qərarlarında dəyişikliklər edilməsi haqqında
        Количество просмотров: 0
О внесении изменений в постановления Кабинета министров Азербайджанской Республики «Об утверждении Инструкции о порядке совершения нотариальных действий» от 11 сентября 2000 года № 167, «Об утверждении единой бюджетной классификации Азербайджанской Республики» от 6 октября 2004 года № 149, «Об утверждении «Правил процедуры приема, проверки и выдачи документов для государственной регистрации прав на недвижимое имущество» и «Инструкции о выдаче справки по описанию недвижимого имущества, зарегистрированным в государственном реестре правам на это имущество и их ограничению (обременению)» от 5 октября 2015 года № 319 и «Об утверждении единой бюджетной классификации Азербайджанской Республики» от 11 октября 2018 года № 440
        Количество просмотров: 0