“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 6-cı bəndini rəhbər tutaraq qərara alır:

Maddə 1. “Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 12, maddə 740; 2002, № 12, maddə 706; 2003, № 1, maddə 23, № 8, maddə 428, № 12 (I kitab), maddələr 676, 698; 2005, № 1, maddə 1, № 6, maddə 462, № 8, maddə 684, № 10, maddələr 873, 905, № 12, maddə 1083; 2006, № 3, maddələr 223, 225, № 6, maddə 481, № 12, maddələr 1015, 1029; 2007, № 2, maddə 80, № 12, maddə 1203; 2008, № 3, maddə 158, № 6, maddə 462, № 7, maddə 602, № 12, maddə 1047; 2009, № 1, maddə 5, № 2, maddə 56, № 3, maddə 160, № 7, maddə 519, № 12, maddə 947; 2010, № 4, maddə 276, № 6, maddə 485, № 10, maddə 840, № 11, maddə 939; 2011, № 1, maddə 12, № 4, maddələr 245, 264, № 11, maddə 985, № 12, maddə 1100; 2012, № 1, maddə 4, № 6, maddələr 508, 518, № 7, maddə 646, № 10, maddə 947, № 12, maddələr 1216, 1227, 1229; 2013, № 3, maddə 213, № 5, maddə 474, № 11, maddələr 1269, 1279, 1299, 1301, 1308, № 12, maddələr 1485, 1504; 2014, № 1, maddə 6, № 5, maddə 468, № 6, maddələr 603, 605, № 7, maddələr 774, 780, № 11, maddələr 1345, 1370; 2015, № 12, maddə 1432; 2016, № 1, maddələr 15, 36, № 4, maddə 630, № 5, maddə 849, № 6, maddə 1014, № 10, maddə 1605, № 11, maddələr 1753, 1776, 1780, 1790, № 12, maddələr 2006, 2051; 2017, № 3, maddələr 337, 341, № 5, maddə 742, № 6, maddə 1028, № 7, maddə 1308, № 8, maddə 1506, № 12 (I kitab), maddə 2265; 2018, № 3, maddə 405, № 4, maddələr 639, 647, № 6, maddələr 1186, 1194, № 7 (I kitab), maddələr 1415, 1444, № 8, maddə 1675, № 12 (I kitab), maddə 2489; 2019, № 1, maddə 45, № 4, maddələr 571, 596, № 5, maddə 797, № 7, maddələr 1176, 1181, 1190, 1192, № 8, maddə 1371, № 11, maddələr 1681, 1694; 2020, № 5, maddələr 521, 524, № 6, maddə 665, № 7, maddələr 824, 828, 837, 851, 853, 1327, № 12 (I kitab), maddə 1423; 2021, № 2, maddə 117; Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 25 may tarixli 325-VIQD nömrəli Qanunu) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 2.0.1-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“2.0.1. məhkəməyə iddia ərizəsinin, digər ərizənin və ya şikayətin verilməsi, məhkəmə aktının surətinin təkrar verilməsi;”;

1.2. 2.0.23-cü maddənin sonundakı nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və aşağıdakı məzmunda 2.0.24-cü maddə əlavə edilsin:

“2.0.24. özəl məhkəmə eksperti qismində fəaliyyət göstərmək üçün şəhadətnamənin verilməsi.”;

1.3. 4-cü maddə üzrə:

1.3.1. 4.1-ci maddədə “4.1-4-cü” sözləri “4.1-5-ci" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.3.2. 4.1-5-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“4.1-5. Bu Qanunun 8-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş dövlət rüsumlarının 50 faizi (ödənilən hər bir dövlət rüsumu üzrə 5000 manatdan çox olmamaq şərtilə) müvafiq məhkəmələrin aparatlarının işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmək və maddi təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədilə müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin, apellyasiya instansiyası məhkəmələrinin və müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) xəzinə hesablarına köçürülür, qalan hissəsi isə dövlət büdcəsinə ödənilir.”;

1.3.3. aşağıdakı məzmunda 4.1-6-cı maddə əlavə edilsin:

“4.1-6. Bu Qanunun 4.1-ci və 4.1-1 – 4.1-5-ci maddələrində nəzərdə tutulan vəsaitlərdən istifadə qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilir.”;

1.4. 8-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Maddə 8. Məhkəməyə iddia ərizəsinin, digər ərizənin və ya şikayətin verilməsinə, məhkəmə aktının surətinin təkrar verilməsinə görə dövlət rüsumunun dərəcələri

 

Dövlət rüsumu tutulmalı olan

hərəkətlər

Dövlət rüsumunun məbləği

8.1 Qiymətləndirilən iddia ərizəsinin  verilməsinə görə:

 

8.1.1 iddia qiyməti 1.000 manatadək olduqda                   

30 manat

8.1.2. iddia qiyməti 1.000 manatdan 10.000 manatadək olduqda    

30 manat + 1.000 manatdan yuxarı olan iddia qiymətinin 1 faizi

8.1.3. iddia qiyməti 10.000 manatdan 100.000 manatadək olduqda    

120 manat + 10.000 manatdan yuxarı olan iddia qiymətinin 0,3 faizi

8.1.4. iddia qiyməti 100.000 manatdan 1.000.000 manatadək olduqda 

390 manat + 100.000 manatdan yuxarı olan iddia qiymətinin 0,1 faizi

8.1.5. iddia qiyməti 1.000.000 manatdan çox olduqda

1.290 manat + 1.000.000 manatdan yuxarı olan iddia qiymətinin 0,05 faizi (hər bir halda 50.000 manatdan çox olmamaqla)

8.1.6. Fiziki şəxs tərəfindən mülkiyyətində, istifadəsində (icarəsində) olan yaşayış evi, mənzil, həyətyanı sahənin torpağı, o cümlədən bağ sahəsi ilə bağlı ərizənin verilməsinə, habelə fiziki şəxs tərəfindən istifadəsində (icarəsində) olan kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqla bağlı ərizənin verilməsinə görə

  100 manat

 

8.2. Qiymətləndirilməyən iddia ərizəsinin, məhkəmə əmri haqqında ərizənin, xüsusi icraat qaydasında baxılan iş üzrə ərizənin verilməsinə görə 

100 manat

8.3. İddia predmetinə dair müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxsin işə qoşulması barədə ərizənin verilməsinə görə

bu Qanunun müvafiq olaraq 8.1-ci və ya 8.2-ci maddələrində müəyyən edilmiş dövlət rüsumu

8.4. Müvəqqəti təminat tədbiri barədə ərizənin verilməsinə görə

bu Qanunun müvafiq olaraq 8.1-ci və ya 8.2-ci maddələrində müəyyən edilmiş dövlət rüsumunun 10 faizi (hər bir halda 10 manatdan az olmamaqla)

8.5. İş üzrə icraata xitam verilməsi, iddianın baxılmamış saxlanılması və məhkəmə cərimələrinin qoyulması, müvəqqəti təminat tədbirinin tətbiqi və ya bundan imtina barədə qərardaddan şikayət verilməsinə görə

50 manat

8.6. Apellyasiya, kassasiya və ya əlavə kassasiya şikayətinin, qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə aktlarına yeni açılmış hallar üzrə yenidən baxılması üçün ərizənin verilməsinə görə

bu Qanunun müvafiq olaraq 8.1-ci və 8.2-ci maddələrində müəyyən edilmiş dövlət rüsumunun 50 faizi

8.7. Məhkəmə aktının surətinin təkrarən verilməsinə görə

10 manat və 10-cu səhifədən yuxarı hər səhifəyə görə 0,2 manat

 1.5. 9-cu maddə üzrə:

1.5.1. maddənin adı aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Maddə 9. Məhkəməyə iddia ərizəsinin, digər ərizənin və ya şikayətin verilməsinə, məhkəmə aktının surətinin təkrar verilməsinə görə dövlət rüsumunun ödənilməsindən azadolmalar və dövlət rüsumunun ödənilməsinin xüsusiyyətləri”;

1.5.2. 9.1.8-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“9.1.8. itirilmiş məhkəmə icraatının və ya icra üzrə icraatın bərpa edilməsi barədə verilən ərizə üzrə - tərəflər;”;

1.5.3. 9.1.9 – 9.1.11-ci, 9.1.15-ci və 9.1.19-cu maddələr ləğv edilsin;

1.5.4. 9.1.12-ci maddədə “vətəndaş, inzibati orqanlar və vəzifəli şəxslər” sözləri “tərəflər” sözü ilə əvəz edilsin;

1.5.5. 9.1.13-cü maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“9.1.13. təhqiqat, ibtidai istintaq, prokurorluq və məhkəmə orqanlarının qanunsuz hərəkətləri nəticəsində fiziki şəxsə vurulmuş ziyanın ödənilməsi haqqında mübahisələr üzrə - tərəflər;”;

1.5.6. 9.1.17-ci maddədə “məhkəmə” sözü “iş üzrə icraata xitam verilməsi, iddianın baxılmamış saxlanılması, məhkəmə cərimələrinin qoyulması və müvəqqəti təminat tədbirinin tətbiqi və ya bundan imtina barədə qərardadlar istisna olmaqla, digər məhkəmə” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.6. aşağıdakı məzmunda 33-7-ci maddə əlavə edilsin:

“Maddə 33-7. Özəl məhkəmə eksperti qismində fəaliyyət göstərmək üçün şəhadətnamənin verilməsinə görə tutulan dövlət rüsumunun dərəcəsi

Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

Dövlət rüsumunun məbləği

Özəl məhkəmə eksperti qismində fəaliyyət göstərmək üçün şəhadətnamənin verilməsi

 

100 manat

 

Maddə 2. Keçid müddəaları

 2.1. Bu Qanun 2021-ci il oktyabrın 1-dən qüvvəyə minir.

 2.2. Bu Qanun onun qüvvəyə minməsindən sonra verilən iddia ərizələri və digər ərizələrə, habelə şikayətlərə görə ödənilən dövlət rüsumlarına şamil edilir.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 9 iyul 2021-ci il

17 июля 2021, 09:07

http://www.azertag.az

61—70 из 3356

13 августа 2021, 09:08

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О награждении членов Национальной олимпийской команды Азербайджана «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики»   подробно...

13 августа 2021, 09:08

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О награждении членов Национальной олимпийской команды Азербайджана   подробно...

13 августа 2021, 09:08

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Об установлении вознаграждения для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за высокие результаты на XXXII Летних Олимпийских играх в городе Токио Японии   подробно...

13 августа 2021, 09:08

Распоряжение Президента Национального Олимпийского Комитета Азербайджанской Республики «Об установлении вознаграждения для спортсменов Азербайджанской Республики и их тренеров за самые высокие результаты на проведенных в японском городе Токио XXXII Летних Олимпийских играх»   подробно...

10 августа 2021, 15:08

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей в Балакенском, Гахском, Шекинском и Загатальском районах оросительной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде   подробно...

9 августа 2021, 14:08

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Об освобождении Г.Г.Ибрагимова от должности главы Исполнительной власти Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики   подробно...

6 августа 2021, 12:08

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О награждении Р.Г.Ахундовой орденом «Шохрат»   подробно...

6 августа 2021, 08:08

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О мерах по строительству автомобильной дороги Гандоб-Хачмаз-Ялама-государственная граница с Российской Федерацией (6 км)-Падар Шабранского района   подробно...

5 августа 2021, 09:08

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О дополнительных мерах по проведению ремонтно-строительных работ в учебных заведениях, пострадавших в результате агрессии, развязанной с 27 сентября 2020 года вооруженными силами Республики Армения против территории Азербайджанской Республики   подробно...

2 августа 2021, 16:08

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики О мерах по строительству автомобильной дороги Беюк Кесик-Аггель Агстафинского района   подробно...