MüstəqilDövlətlərBirliyininiştirakçısı olandövlətlərindaxiliişlərorqanları (polis) və daxiliqoşunları üçünkadrlarınhazırlanması haqqındaSaziş”inicrası ilə bağlı səlahiyyətliorqanınmüəyyənedilməsibarədə
AzərbaycanRespublikası PrezidentininSərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 30 may tarixli 1597-VQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş “Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin daxili işlər orqanları (polis) və daxili qoşunları üçün kadrların hazırlanması haqqında Saziş”in 2-ci maddəsinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

1. Müstəqil Dövlətlər Birliyi Hökumət Başçıları Şurasının Yalta şəhərində keçirilmiş 2007-ci il 25 may tarixli iclasında imzalanmış “Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin daxili işlər orqanları (polis) və daxili qoşunları üçün kadrların hazırlanması haqqında Saziş”i Azərbaycan Respublikası tərəfinin həyata keçirməsi ilə bağlı səlahiyyətli orqan qismində Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi müəyyən edilsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən Sazişin Azərbaycan Respublikası tərəfinin həyata keçirməsi üzrə səlahiyyətli orqanın müəyyən edildiyi barədə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin İcraiyyə Komitəsinə bildiriş göndərsin.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 10 iyun 2019-cu il.

11 июня 2019, 08:06

http://www.azertag.az

2681—2690 из 3046

26 мая 2014, 10:05

О назначении А.Г.Керимова постоянным представителем Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО   подробно...

23 мая 2014, 13:05

Об исполнении бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики на 2013 год   подробно...

22 мая 2014, 11:05

Счётная палата проконтролирует мероприятия по защите окружающей среды   подробно...

22 мая 2014, 11:05

Допуск к государственной тайне уточняет Азербайджан   подробно...

21 мая 2014, 12:05

Фондовые регуляторы Азербайджана и Польши заключили соглашение о сотрудничестве   подробно...

20 мая 2014, 17:05

Министерство туризма готовит новый закон «О туризме»   подробно...

20 мая 2014, 13:05

Клятва учителя впервые введена в Азербайджане   подробно...

20 мая 2014, 13:05

В Азербайджане учителям официально запретили брать подарки и деньги за оказанные образовательные услуги   подробно...

19 мая 2014, 16:05

Монетарная инфляция третий месяц ниже потребительской инфляции в Азербайджане   подробно...

19 мая 2014, 09:05

О награждении сотрудников Управления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при Кабинете Министров Азербайджанской Республики   подробно...