О награждении Р. Г .Мустафаева орденом «Слава»


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 2001-ci il, № 10, maddə 641)

Дата релиза: 15.10.2001

R. H. Mustafayevin «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

R. H. Mustafayevin «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Ramiz Hacı oğlu Mustafayev «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 15 oktyabr 2001-ci il

№ 588

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (16 oktyabr 2001-ci il, № 237) ( «LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 2001-ci il, № 10, maddə 641) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC