K. M. Əliyevin «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 1999-cu il, № 12, maddə 718)

Дата релиза: 27.12.1999

K. M. Əliyevin «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

K. M. Əliyevin «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan incəsənətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə Kamil Müseyib oğlu Əliyev «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 27 dekabr 1999-cu il

№ 238

«Azərbaycan» qəzetində dərc olunmuşdur (28 dekabr 1999-cu il, № 297) ( «LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 1999-cu il, № 12, maddə 718) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC