H.A.Məmmədovun «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (22 noyabr 1998-ci il, № 271) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 noyabr 1998-ci il, № 11, maddə 663)

Дата релиза: 21.11.1998

H.A.Məmmədovun «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

H.A.Məmmədovun «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan kino və teatr sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Həsən (Əbülhəsən) Ağaməmməd oğlu Məmmədov «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 21 noyabr 1998-ci il

№ 21

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (22 noyabr 1998-ci il, № 271) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 noyabr 1998-ci il, № 11, maddə 663) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC