H.D. Xanməmmədovun «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (17 iyun 1998-ci il, № 136) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 iyun 1998-ci il, № 6, maddə 387)

Дата релиза: 14.06.1998

H

H.D. Xanməmmədovun «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Hacı Dadaş oğlu Xanməmmədov «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 14 iyun 1998-ci il

№ 726

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (17 iyun 1998-ci il, № 136) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 iyun 1998-ci il, № 6, maddə 387) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC