О назначении Г. И. Абуталыбова главой Исполнительной власти города Баку


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2001-ci il, № 1, maddə 32)

Дата релиза: 30.01.2001

H. İ. Abutalıbovun Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilməsi haqqında

H. İ. Abutalıbovun Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Hacıbala İbrahim oğlu Abutalıbov Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 30 yanvar 2001-ci il

№ 439

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2001-ci il, № 1, maddə 32) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC