Об освобождении Г. И. Абуталыбова от обязанностей заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2001-ci il, № 1, maddə 31)

Дата релиза: 30.01.2001

H. İ. Abutalıbovun Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

H. İ. Abutalıbovun Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

Hacıbala İbrahim oğlu Abutalıbov başqa işə keçməsi ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 30 yanvar 2001-ci il

№ 438

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2001-ci il, № 1, maddə 31) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC