Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Республике Польша (в городе Варшава)


Дата релиза: 01.10.2002

Azərbaycan Respublikasının Polşa Respublikasında (Varşava şəhərində) səfirliyinin təsis edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Polşa Respublikasında (Varşava şəhərində) səfirliyinin təsis edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. Azərbaycan Respublikasının Polşa Respublikasında (Varşava şəhərində) səfirliyi təsis edilsin.

II. Bu Qanun dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 1 oktyabr 2002-ci il.

№ 366-IIQ.

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (11 dekabr 2002-ci il, № 284) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 2002-ci il, № 12, maddə 694) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC