О назначении А.В. Джафарову специальной стипендии


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (2 noyabr 2002-ci il, № 253) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 noyabr 2002-ci il, № 11, maddə 662)

Дата релиза: 01.11.2002

Ə.V.Cəfərovun xüsusi təqaüdə layiq görülməsi haqqında

Ə.V.Cəfərovun xüsusi təqaüdə layiq görülməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası prezidentinin «Azərbaycanda gənc istedadlara dövlət qayğısı haqqında» 22 iyun 1996-ci il tarixli 464 nömrəli fərmanına uyğun olaraq qərara alıram:

Gənc rəssam Əli Vaqif oğlu Cəfərovun adı «Qızıl kitab»a yazılsın və o, Azərbaycan Respublikası prezidentinin təsis etdiyi xüsusi təqaüdə layiq görülsün.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 1 noyabr 2002-ci il

№ 1081

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (2 noyabr 2002-ci il, № 253) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 noyabr 2002-ci il, № 11, maddə 662) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC