О предоставлении персональных стипендий Президента Азербайджанской Республики


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (11 oktyabr 2002-ci il, № 235) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 2002-ci il, № 10, maddə 616)

Дата релиза: 10.10.2002

Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərdi təqaüdlərinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərdi təqaüdlərinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası prezidentinin «Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında» 11 iyun 2002-ci il tarixli fərmanına uyğun olaraq qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasında bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafında xidmətləri olmuş aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdləri verilsin:

  • Abbasov Tofiq Teymur oğlu
  • Ağayev Oqtay Mirzəbaba oğlu
  • Ələsgərova Ziba Əlixeybər qızı
  • Əliyev Əli Cəlil oğlu
  • Əzimzadə Eldar Muxtar oğlu
  • Həsənov İbadulla Əziz oğlu
  • Hüseynov Fikrət Paşa oğlu
  • Hüseynov Sabir Məmməd oğlu
  • Kərimov Ehsan Qafur oğlu
  • Mehdiyev Tofiq Qasım oğlu
  • Miriyev Mirpaşa Mirismayıl oğlu
  • Pavlidi Alkiviad Georgiyeviç
  • Rzayeva Zeynəb Hüseynqulu qızı
  • Sadıqov Əbdülağa Sadıq oğlu
  • Şamxalov Şamil Abdullayeviç

2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 10 oktyabr 2002-ci il

№ 1058

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (11 oktyabr 2002-ci il, № 235) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 2002-ci il, № 10, maddə 616) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC