Об освобождении З.А. Мамедова от должности начальника Управления Азербайджанской государственной железной дороги


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (9 avqust 2002-ci il, № 180) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 avqust 2002-ci il, № 8, maddə 504)

Дата релиза: 08.08.2002

Z.Ə.Məmmədovun Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin rəisi vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

Z.Ə.Məmmədovun Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin rəisi vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Ziya Ərziman oğlu Məmmədov Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin rəisi vəzifəsindən azad edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 8 avqust 2002-ci il

№ 1005

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (9 avqust 2002-ci il, № 180) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 avqust 2002-ci il, № 8, maddə 504) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC