Об отнесении оплаты труда руководящих работников Нахчыванского государственного университета к I категории


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 aprel 2002-ci il № 4, II kitab, maddə 201)

Дата релиза: 04.04.2002

Naxçıvan Dövlət Universitetinin rəhbər işçilərinin əməyinin ödənilməsinin I kateqoriyaya aid edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

Naxçıvan Dövlət Universitetinin rəhbər işçilərinin əməyinin ödənilməsinin I kateqoriyaya aid edilməsi haqqında

Qərar № 57

Bakı şəhəri, 4 aprel 2002-ci il

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. Naxçıvan Dövlət Universitetinin rəhbər işçilərinin əməyinin ödənilməsinin I kateqoriyaya aid edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təklifi qəbul edilsin.

2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

A. RASİ-ZADƏ

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 aprel 2002-ci il № 4, II kitab, maddə 201) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC