О присвоении А.С. Мирсаламлы звания государственного советника юстиции III степени


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 yanvar 2002-ci il, № 14). «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 41)

Дата релиза: 17.01.2002

Ə. S. Mirsalamlıya III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri rütbəsinin verilməsi haqqında

Ə. S. Mirsalamlıya III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri rütbəsinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Bakı şəhər prokuroru Ədalət Seyidağa oğlu Mirsalamlıya III dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri rütbəsi verilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 17 yanvar 2002-ci il.

№ 658.

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 yanvar 2002-ci il, № 14) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 41) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC