О присвоении А.А. Алекберову звания генерал-лейтенанта полиции


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 yanvar 2002-ci il, № 14). «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 29)

Дата релиза: 17.01.2002

Ə. Ə. Ələkbərova polis general-leytenantı rütbəsinin verilməsi haqqında

Ə. Ə. Ələkbərova polis general-leytenantı rütbəsinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası daxili işlər nazirinin müavini Əsgər Ələkbər oğlu Ələkbərova polis general-leytenantı rütbəsi verilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.

Bakı şəhəri, 17 yanvar 2002-ci il.

№ 646.

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (18 yanvar 2002-ci il, № 14) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 29) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC