О присвоении Э.Т. Багирову ранга чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (13 yanvar 2002-ci il, № 10). «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 18)

Дата релиза: 12.01.2002

E.T.Bağırova Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri dərəcəsinin verilməsi haqqında

E.T.Bağırova Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri dərəcəsinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

«Azərbaycan Respublikasının xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinin başçıları üçün dərəcələrin və diplomatik rütbələrin müəyyən edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununu rəhbər tutaraq qərara alıram:

Elçin Tələt oğlu Bağırova Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri dərəcəsi verilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 12 yanvar 2002-ci il

№ 635

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (13 yanvar 2002-ci il, № 10) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 18) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC