О присвоении Н.Р. Аббасову воинского звания генерал-полковника


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (16 yanvar 2002-ci il, № 12). «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 19)

Дата релиза: 15.01.2002

N.R.Abbasova general-polkovnik hərbi rütbəsinin verilməsi haqqında

N.R.Abbasova general-polkovnik hərbi rütbəsinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik naziri Namiq Rəşid oğlu Abbasova general-polkovnik hərbi rütbəsi verilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 15 yanvar 2002-ci il

№ 636

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (16 yanvar 2002-ci il, № 12) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2002-ci il, № 1, maddə 19) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC