Об освобождении И.Г. Алиева от должности премьер-министра Азербайджанской Республики


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (1 noyabr 2003-cü il, № 253) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 2003-cü il, № 10, maddə 586)

Дата релиза: 31.10.2003

İ.H. Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Baş naziri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

İ.H. Əliyevin Azərbaycan Respublikasının Baş naziri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

İlham Heydər oğlu Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Baş naziri vəzifəsindən azad edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 31 oktyabr 2003-cü il

№ 981

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (1 noyabr 2003-cü il, № 253) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 2003-cü il, № 10, maddə 586) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC