О назначении Н. Р. Аббасова министром национальной безопасности Азербайджанской Республики


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (6 noyabr 2003-cü il, № 257) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 noyabr 2003-cü il, № 11, maddə 637)

Дата релиза: 05.11.2003

N.R.Abbasovun Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik naziri təyin edilməsi haqqında

N.R.Abbasovun Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik naziri təyin edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. Namiq Rəşid oğlu Abbasov Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik naziri təyin edilsin.

2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İlham ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 5 noyabr 2003-cü il

№ 3

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (6 noyabr 2003-cü il, № 257) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 noyabr 2003-cü il, № 11, maddə 637) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC