О награждении Ф. К. Салманова орденом «Слава»


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (28 iyul 2001-ci il, № 169). «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 iyul 2001-ci il, № 7, maddə 483)

Release date: 26.07.2001

F

F.Q.Salmanovun «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycanla Rusiya arasında iqtisadi və elmi əlaqələrin inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə Fərman Qurban oğlu Salmanov «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 26 iyul 2001-ci il

№ 546

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (28 iyul 2001-ci il, № 169) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 iyul 2001-ci il, № 7, maddə 483) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC