О Дне солидарности азербайджанцев


Release date: 25.12.1991

Azərbaycanlıların həmrəyliyi günü haqqında

Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti Milli Şurası

Azərbaycanlıların həmrəyliyi günü haqqında

Qərar № 38

Bakı şəhəri, 25 dekabr 1991-ci il

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Milli Şurası qərara alır:

Hər il dekabr ayının 31-i bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların həmrəyliyi günü elan edilsin.

Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri

E.QAFAROVA

«Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Məlumatı»nda dərc edilmişdir (1991-ci il, № 24 (853), maddə 472) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC