Mehdi Məmmədovun 80 illik yubileyi haqqında


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (17 iyun 1998-ci il, № 136) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 iyun 1998-ci il, № 6, maddə 403)

Release date: 14.06.1998

Mehdi Məmmədovun 80 illik yubileyi haqqında

Mehdi Məmmədovun 80 illik yubileyi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycanın görkəmli səhnə ustası və pedaqoqu xalq artisti Mehdi Əsədulla oğlu Məmmədovun 80 illik yubileyi ilə əlaqədar qərara alıram:

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinə və Təhsil Nazirliyinə tapşırılsın ki, Mehdi Əsədulla oğlu Məmmədovun 80 illik yubileyi ilə bağlı lazımi tədbirlər hazırlayıb həyata keçirsinlər.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 14 iyun 1998-ci il

№ 826

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (17 iyun 1998-ci il, № 136) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 iyun 1998-ci il, № 6, maddə 403) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC