О внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики


«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (24 yanvar 1997-ci il, № 15) «Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 1997-ci il, № 4, maddə 283)

Release date: 24.12.1996

Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

1. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsində (Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin məlumatı, 1992-ci il, № 2, maddə 22) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

    • 17-ci maddənin 5-ci hissəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

«İcarə haqqının məbləği müqavilə ilə müəyyən edilir».

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 24 dekabr 1996-cı il

№ 217-IQD

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (24 yanvar 1997-ci il, № 15) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 oktyabr 1997-ci il, № 4, maddə 283) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC