M. H. Abdullayevin «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 1997-ci il, № 6, maddə 510)

Release date: 18.12.1997

M

M. H. Abdullayevin «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan rəssamlıq sənətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə Mikayıl Hüseyn oğlu Abdullayev «İstiqlal» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 18 dekabr 1997-ci il

№ 655

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (19 dekabr 1997-ci il, № 278) ( «LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 dekabr 1997-ci il, № 6, maddə 510) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC