H.A.Abbaszadənin «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 noyabr 1997-ci il, № 5, maddə 424)

Release date: 22.11.1997

H.A.Abbaszadənin «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

H.A.Abbaszadənin «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafındakı xidmətlərinə görə Hüseyn Abbas oğlu Abbaszadə «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 22 noyabr 1997-ci il

№ 642.

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (23 noyabr 1997-ci il, № 256) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 noyabr 1997-ci il, № 5, maddə 424) («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC