Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi əlavə ştat vahidinin təsis edilməsi haqqında


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 sentyabr 1997-ci il, № 3, maddə 244)

Release date: 01.09.1997

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi əlavə ştat vahidinin təsis edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi əlavə ştat vahidinin təsis edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi əlavə ştat vahidi təsis edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 1 sentyabr 1997-ci il

№ 655

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (30 sentyabr 1997-ci il, № 3, maddə 244) («LegalActs» LLC).

9 iyun 2005-ci il tarixli, 851 nömrəli Sərəncama əsasən qüvvədən düşmüşdür («LegalActs» LLC).

© LegalActs LLC